Oferta

www.nadzory-budowlane.pl

Podstawowy profil działalności mojej firmy to :

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • monitoring bankowy (Projec Monitor)
  • Niezależny Doradca Techniczny (NDT)
  • Bankowy Inspektor Nadzoru (BIN)
  • sporządzanie kosztorysów ogólno-budowlanych w tym kosztorysów do banków
  • sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych
  • konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców
  • analiza kosztorysów budowlanych
  • sporządzanie opinii technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego